Dette emnet er erstattet av GEO2130 – Strukturgeologi.

Semesterside for GEL2130 - Høst 2018

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Hei!

Som student på GEL2130 Strukturgeologi i høst vil vi gjerne motta din tilbakemelding, både med tanke på hva som har vært bra og forslag til hva vi kan forbedre til neste gang vi tilbyr emnet.

Evalueringen er kort, anonym og tilgjengelig her: https://nettskjema.no/a/107894 

Tusen takk til dere på forhånd!

Mvh.

Studieadministrasjonen
Institutt for geofag
Universitetet i Oslo

28. nov. 2018 16:03

For English, please scroll down:

Vi har endra undervisningstidspunktet for gruppe 2 i GEL2130 for å ha klaring for at studenter kan ta GEO3100 parallellt med GEL2130 dette semesteret. 

Ettersom opptak til emnet ikkje er køyrt enda og de kan prioritere grupper, ber vi dykk om å sjå over timeplan på nett for endringa. 

Vi beklager ulempene dette kan medføre, men håper samstundes at det er til det betre for fleire.

Med vennleg helsing,
Studieadministrasjonen 
Institutt for geofag

***

Hi, 
we have changed the times for group 2 in GEL2130, to ensure that students can take both GEO3100 and GEO2130 this semester. 
You are receiving this email because you have signed up for GEL2130 this semester. 

As admission...

12. juni 2018 16:57

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen [studieinfo@geo.uio.no]

4. mai 2018 15:00

Faglærere