This course is replaced by GEO2140 – Solid Earth Geophysics.

Teaching - time and place

Forelesninger

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning! Studenter som ikke møter opp, eller ikke gir beskjed på forhånd, blir slettet.

  • Wednesday 10:15 -12:00, Auditorium I Geologibygningen ( 25. January to 31. May)

  • Thursday 08:15 -10:00, Auditorium II (rom 103) Geologibygningen ( 19. January to 1. June)

Øyvind Pettersen

Øvelser

  • Tuesday 14:15 -16:00, Kurssalen (U37A) Geologibygningen ( 31. January to 30. May)

Published Nov. 17, 2005 1:52 PM - Last modified Jan. 26, 2006 7:22 PM