Dette emnet er erstattet av GEO2140 – Faste jords geofysikk.