Dette emnet er erstattet av GEO2140 – Faste jords geofysikk.

Pensum/læringskrav

Musset and Khan: Looking into the Earth, An introduction to geological geophysics, 2000. Cambridge University Press. ISBN: 052178574x. Eller en nyere utgave.

Publisert 8. jan. 2010 15:33 - Sist endret 8. jan. 2010 15:36