Dette emnet er erstattet av GEO2140 – Faste jords geofysikk.

Undervisning - tid og sted

Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden.

Forelesninger

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning! Studenter som ikke møter opp, eller ikke gir beskjed på forhånd, blir slettet.

  • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Auditorium II (rom 103) Geologibygningen

    Undervisning: 27. januar - 24. mars og 7. april - 2. juni

  • Mandag kl. 10:15 -12:00, Auditorium II (rom 103) Geologibygningen

    Undervisning: 25. januar - 22. mars, 12. april - 10. mai og 31. mai

Jan Inge Faleide, Øyvind Pettersen, Asbjørn Johan Breivik

Øvelser

  • Fredag kl. 12:15 -14:00, Kurssalen (U37A) Geologibygningen

    Undervisning: 29. januar - 26. mars og 9. april - 28. mai

Øyvind Pettersen, Asbjørn Johan Breivik

Publisert 14. okt. 2009 09:40 - Sist endret 11. jan. 2010 07:35