Dette emnet er erstattet av GEO2140 – Faste jords geofysikk.

Semesterside for GEL2140 - Vår 2018

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Pga disputaser er enkelte forelesninger flyttet til Auditorium 2. Se timeplanen.

23. apr. 2018 10:10

Pga en disputas er enkelte forelesninger flyttet til Auditorium 2. Se timeplanen.

14. feb. 2018 15:30

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.

20. nov. 2017 13:32