Dette emnet er nedlagt

Semesterside for GEO-KJM1040 - Høst 2014

Gruppe 1 og 2: Markus Engelhardt og Krister Stræte Karlsen

Gruppe 3: Marthe Grønlie Guren

Gruppe 4 og 5: Jostein Trøyflat, Katharina Vestre og Halvard Sevigstad

28. aug. 2014 15:50

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.

11. aug. 2014 12:53

Ikke alle øvelsesgrupper er satt opp ennå. Det kan dessuten bli endringer i tid og sted for de forskjellige øvelsesgruppene som er satt opp.

13. mai 2014 08:34