Beskjeder

Publisert 18. aug. 2015 15:29

Velkommen til første forelesning i GEO-KJM1040 tirsdag 25. august, kl. 12:15. Vi har blitt så mange i kurset at forelesningene har blitt flyttet fra geo-bygget til større rom på kampus. Første forelesning blir derfor i Aud 3 på Helga Engs hus. Husk at det er obligatorisk oppmøte på første forelesning for å beholde plassen. Det er ikke noe gruppe undervisning før første forelesning.

Hilsen, Valerie og Thomas

Publisert 12. mai 2015 15:01

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.