Obligatorisk oppmøte første forelesning

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.

Publisert 12. mai 2015 15:01 - Sist endret 12. mai 2015 15:01