Semesterside for GEO-KJM1040 - Høst 2016

Løsningsforslag til avsluttende eksamen 2016 er lagt ut på fronter, men litt informasjon om sensur i år. Takk for et fint semester og lykke til med videre studier til alle dere!

Valerie Maupin

9. des. 2016 14:24

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.

18. mai 2016 16:08