Dette emnet er nedlagt

Semesterside for GEO1040 - Høst 2008

Fra og med uke 39, og noen uker fremover, blir det bare en forelesning per uke. Forelesningene blir på onsdagene. Øvelsene er som før, 2 ganger per uke.

V. Maupin

11. sep. 2008 12:02

Melding fra studieadministrasjonen ved Geofag:

1) De som ikke møtte første forelesning og ikke har tatt kontakt, må ta kontakt innen 1.9 hvis de mener de har gyldig fravær (sykdom e.l.), ellers mister de plassen.

2) Det er mulig å gå i studweb og registrere seg på venteliste. Det kreves oppmøte på undervisning 1.9 og at det har blitt ledig plass for å komme inn.

27. aug. 2008 16:52

Husk obligatorisk fremmøte ved første forelesningstime, tirsdag 26. august, kl. 14.15 i Aud I.

Under undervisningsplan, se planen for de 5 første ukene.

Pensum litteratur kan du finne ved å logge deg på fronter.uio.no

21. aug. 2008 16:55