Dette emnet er erstattet av GEO2330 – Hydrologi.

Semesterside for GEO2010 - Vår 2007

Sjekk om dere ha fått tilgang til GEO2010 – rommene på classfronter!

Oppgavene til øvelsestimen legges ut på classfronter i mappen Undervisning i rommet GEO2010 – Øvelse 2007-vår. De første obligatoriske oppgaver legges ut onsdag, 24. januar og må leveres inn senest onsdag, 31. januar.

19. jan. 2007 17:23