Dette emnet er erstattet av GEO2330 – Hydrologi.

Semesterside for GEO2010 - Vår 2012

Ekskursjon til Brunkollen torsdag 23. februar kl. 09:15 - 15:00 for snømålinger.

4. feb. 2012 08:01

Welcome to the first lecture in GEO2010, Wednesday 25 January, 14.15 - 16:00, aud. II. Note, it is compulsory to attend this day.

9. jan. 2012 22:55

ERRATA - PHYSICAL HYDROLOGY, 2nd ed., 1st printing can be found here: http://wps.prenhall.com/esmdingmanhydrology_2new/2/765/195947.cw/index.html

9. jan. 2012 22:54