Dette emnet er erstattet av GEO2330 – Hydrologi.

Semesterside for GEO2010 - Vår 2013

Pensum bok i GEO2010, S.L. Dingman (2002): Physical hydrology (second edition) Prentice Hall, finnes i et begrenset opplag hos Akademika. Alternativt kan boken bestilles på nettet, f.eks. hos Amazon.com.

If the book by S.L. Dingman (2002): Physical hydrology (second edition) Prentice Hall, is no longer available at Akademika, it can be ordered from the web, e.g at Amazon.com.

4. jan. 2013 23:36

NEW MESSAGE: Welcome to the first lecture in GEO2010, Thursday 17 January, 10:15 - 12:00, aud. II. Note, it is compulsory to attend this day.

NB: Velkommen til første time i GEO2010 torsdag 17 januar 10:15-12:00, aud II. Merk at det er obligatorisk å møte opp denne dagen.

4. jan. 2013 21:44