Dette emnet er erstattet av GEO2330 – Hydrologi.

Semesterside for GEO2010 - Vår 2015

Vi beklager forsinkelsen angående betalingsløsningen for egenandel. Studieadministrasjonen venter på instruks for hvordan dette skal løses. Møt opp til eksamen som vanlig (såfremt du har gjennomført obligatoriske aktiviteter og har rett til å avlegge eksamen). Det vil komme ny beskjed så snart dette er løst.

5. juni 2015 12:20

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.

11. nov. 2014 15:47