Dette emnet er erstattet av GEO3030 – Livets utvikling.

Semesterside for GEO3710 - Høst 2003

Første forelesning blir mandag 8. september kl 12.15-14 i auditorium 3, geologibygningen.

3. sep. 2003 02:00

The first lecure will be held Monday 8 September at 12.15-14 in auditorium 3, the geology building.

3. sep. 2003 02:00

Undervisningsstart er utsatt en uke, til uke 36. Nøyaktig tid og sted kunngjøres.

25. aug. 2003 02:00