Dette emnet er erstattet av GEO3030 – Livets utvikling.

Semesterside for GEO3710 - Høst 2005