Dette emnet er erstattet av GEO3030 – Livets utvikling.

Semesterside for GEO3710 - Høst 2008

For eksamensinformasjon for GEO3710, se semestersiden for GEO4710.

5. des. 2008 10:24