Dette emnet er erstattet av GEO3030 – Livets utvikling.

Semesterside for GEO3710 - Høst 2015

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.

12. mai 2015 15:07