Dette emnet er erstattet av GEO3030 – Livets utvikling.

Beskjeder

Publisert 19. mai 2016 10:39
Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no