Dette emnet er nedlagt

Semesterside for GEO4010 - Høst 2003

Emnet har ikke lenger fellesundervisning. Studentene skal i samråd med en veileder utarbeide en rapport over temaet masteroppgaven med litteraturstudium. FRIST 15. desember.

16. nov. 2003 01:00

Egenandelsfakturaer for Islandsekskursjonen er sendt til dere alle (som ikke har fått personlig). Betalingsfristen for disse er 9. oktober. Hvis problemer (borte i posten e.l) kontakt Anne I, som har kopi med KID.

19. sep. 2003 02:00

Første forelesning er 21.8.03 i rom 113 i Geologibygningen. I tillegg til forelesningene, blir det 2 timer øvelser i uken. Tid og sted avtales på første forelesning.

8. aug. 2003 02:00