Dette emnet er nedlagt

Semesterside for GEO4010 - Vår 2004

Første gang i GEO4010 er tirsdag 20.1 kl 12.15-14, rom U39C Geologibygningen.

15. jan. 2004 01:00