Dette emnet er nedlagt

Semesterside for GEO4210 - Høst 2003

Eksamensdatoen i GEO4210/GEO3210 er mandag 24. november . Tid og sted kunngjøres senere.

25. okt. 2003 02:00

Første forelesning i emnet er mandag 18. august kl 13.15-15 i Aud 2, geologibygningen.

15. aug. 2003 02:00