This course is discontinued

Pga. av kollisjon med GEO3100/4100 …

Pga. av kollisjon med GEO3100/4100 blir forelesingen torsdag, den 23.9.04 flyttet med en time, samme sted (10-12). Forelesingen på fredag går ut pga. eksamen.

Published Sep. 20, 2004 2:00 AM - Last modified Oct. 13, 2004 12:45 PM