Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NAM1000 - Høst 2005

Første forelesning er torsdag 25.8 kl 08.15.

15. aug. 2005 14:45

Krav om fremmøte. Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Hvis du ikke møter eller ikke har fått fritak for fremmøte, så strykes du fra emnet.

Dette gjelder alle, også de som f.eks. står på venteliste eller som etteranmelder seg osv.

8. juni 2005 13:09