Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i sentrale statistiske begreper det metodiske grunnlaget for moderne biologisk forskning. Det statistiske programmeringsmiljøet R benyttes gjennom hele kurset.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Kjenne og kunne forklare begrepene sannsynlighet og sannsynlighetsfordelinger, signifikanstester og statistisk inferens, og tolkning av estimater.
 • Ha praktiske ferdigheter i statistisk modellering, modellseleksjon og hypotesetesting.
 • Kunne planlegge og utføre biologiske eksperimenter og observasjonsstudier i laboratoriet og i felt, kunne den statistisk basis for metodene, og kjenne begrepene randomisering, blokking, konfundering, pseudoreplikasjon, multivariate statistiske metoder og prøveinnsamlingsmetoder i forskjellige disipliner av biologi.
 • Skal være i stand til å vurdere det statistiske grunnlaget for resultater og påstander i de biologiske tidsskriftene. - Kunne beherske det statistiske programmeringsmiljøet R.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

En av disse:

 • Matematikk R1
 • Matematikk (S1+S2)

Og en av disse:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Fra høsten 2019 endres de spesielle opptakskravene til emnet, se nye opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på BIO1000 – Grunnkurs i biologi (nedlagt), BIO1200 – Biologisk mangfold (nedlagt), BIO2100 – Generell økologi (videreført), KJM1001 – Innføring i kjemi (videreført) og MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt). Noe forkunnskap i statistikk (e.g. STK1000 – Innføring i anvendt statistikk eller lignende) er en fordel, men ikke nødvendig.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, obligatorisk gruppeundervisning samt en obligatorisk oppgave i biostatistikk.

Obligatorisk fremmøte på første forelesning. Kurset benytter Fronter.

Eksamen

Emnet har to 3-timers eksamener:

En skriftlig midttermineksamen med flervalgsoppgaver, der ingen hjelpemidler er tillatt (30% av avsluttende karakter). Dette er en tradisjonell eksamen som utføres med penn og papir.

En skriftlig avsluttende eksamen (70% av avsluttende karakter), hvor hver student har lov til å ha med opp til ti tosidige A4-ark med valgfri tekst,formler, ligninger,
figurer, tabeller etc.; håndskrevet eller trykt + kalkulator. Denne eksamen utføres digitalt. Se semestersiden for mer informasjon. 

De obligatoriske elementene i emnet må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapport fra periodisk emneevaluering H09.

Emneevaluering BIO2150A H13.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk