Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

4. desember

Eksamensordning

Underveisvurdering, avsl. skr. eksamen.

Obligatoriske oppgaver

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 18. desember kl. 09:00 (3 timer).

Sted: Store fysiske lesesal Fysikkbygningen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. sep. 2020 12:26