BIO4230 – Biogeografi og biodiversitet

Kort om emnet

Emnet omhandler de geografiske utbredelsene av taksa og populasjoner i global og regional målestokk og de prosesser som har gitt opphav til disse.

Hva lærer du?

Du lærer om de basale biogeografiske utbredelsesmønstre og deres historie, og de geofysiske, evolusjonære og økologiske prosesser bak disse. Du lærer også om metoder som brukes for å forklare tidligere og nåværende utbredelse av organismene.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

PhD-studenter må melde seg opp til BIO9230.

Emnene BIO4230 og BIO9230 har felles opptak. Totalt antall plasser er 30. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Overlappende emner

Undervisning

Emnet blir gitt i form av forelesninger og dataøvelser. Emnet undervises av biologer og geologer. Undervisningen er obligatorisk.

Legg merke til at emnet gis ved Naturhistorisk Museum, og med lærerkrefter derfra. Forelesninger blir gitt i auditoriet ved Botanisk Museum som ligger i Botanisk hage på Tøyen

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Undervisning gis kun dersom tre eller flere studenter møter på første forelesning.

Eksamen

To deleksamener:En skriftlig prosjektoppgave med muntlig fremføring som teller 30%. Én skriftlig eksamen som teller 70%.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: BIO9230 – Biogeografi og biodiversitet, BIOS5214 – Biogeografi og biodiversitet, BIOS9214 – Biogeografi og biodiversitet

Hjelpemidler til eksamen

Skriftlig eksamen: Ingen hjelpemidler er tillatt

Prosjektoppgave: Alle hjelpemidler tillatt

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. juli 2022 07:15:43

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Annenhver vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2020

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2022

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)