Beskjeder

Published Aug. 10, 2005 1:00 PM

eksamen! Torsdag 11. august kl. 9.00 på zoologisk kurssal, rom 1258.

Published June 27, 2005 4:51 PM

Feltkurs: Oppmøte: Biologibygningens bakside (U.etg.) Søndag 31. juli kl. 14.00 Avreise til Grimstadhytta DNT, Dovre Transport: Universitetets biler, Ta med sertifikat! Utstyr: Lakenpose. Fjellutstyr for lett feltarbeid (fjellstøvler/gummistøvler), feltjjournal, håndlupe, soppkurv, termos, "Svampar", Kompendium (pensum) utleveres ved fremmøte. Feltarbeid: Feltundervisning fra 9.00-14.00, deretter lab.arbeid (inne) til kl.22.00 (middag 18.30-19.30) Hjemreise fredag 5. august kl.18.00. Ankomst Blindern 23.00. Egenandelt kr. 750 betales ved fremmøte. Vel møtt!

Trond Schumacher, Klaus Høiland og Einar Timdal

Published May 26, 2005 3:52 PM

Første deleksamen 3. juni kl. 09:00 (1.5 timer) på Undervisningsrom 1 Georg Sverdrups hus.

Published Apr. 19, 2005 2:00 AM

Det niende årlige symposiet for europeiske biologistudenter (SymBioSE) har søknadsfrist 30. april. For mer informasjon, se: www.symbiose.eu.org

Published Feb. 11, 2005 1:00 AM

Kurset har to skriftlige deleksamener: Første deleksamen 3. juni, kl. 9.00- 10.30. Andre deleksamen 11. augst, 1.5 time.

De to deleksamenene teller likt i den avsluttende karakteren.

Published Jan. 20, 2005 1:00 AM

All students requiring English translations of their exam papers must report this using "StudentWeb" before February 1st.