Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

14. september

Eksamensordning

Rapport fra feltundervisningen og avsluttende skriftlig eksamen.

Rapport fra feltundervisningen som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 28. september kl. 09:00 (3 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2020 07:39