Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

7. oktober

Eksamensordning

Avsluttende skriftlig eksamen.

Tid: 21. oktober kl. 09:00 (3 timer).

Sted: Sal 3D Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Rapport fra feltundervisningen som må være godkjent før avsluttende eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2021 00:55