Semesterside for BIO4320 - Vår 2006

"Rutiner for feltarbeid" skal leses og "feltkort for feltdeltaker" og "egenerklæringsskjema" skal fylles ut og returneres til studieseksjonen før avreise til feltkurs. Finnes her:

30. juni 2006 16:08

Online betaling av egenandel på feltkurs med Visa/Mastercard: Finnes her

Egenandel: kr. 600,- for feltkurs. Fristen for betaling er satt til 04. august. Manglende betaling regnes som å trekke seg fra kurset.

30. juni 2006 15:57