Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

26. oktober

Eksamensordning

Godkjent gruppearbeid og avsluttende skriftlig eksamen.

Godkjent gruppearbeid

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 9. november kl. 09:00 (3 timer).

Sted: Sal 3D Silurveien 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. jan. 2021 16:06