Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter sjøpattedyrenes evolusjon, kommunikasjon, sosiale strukturer, ernæring, vekst, populasjonsdynamikk, epidemier, bestandsestimering og fangsthistorikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet får du følgende kompetanse:

  • detaljert innsikt i hvordan evolusjonen har formet sjøpattedyrene (forståelse av utforming av kroppsform, hvirvler, lemmer, skaller og hørselapparatet)
  • kunne de fysiologiske tilpasninger til livet i havet (forståelse av spesielle tilpasninger som vannbalanse, dykking og hørsel)
  • kunnskap om strukturen av den øvre delen av det marine næringsnettet (zooplankton, fisk, sel og hval); sjøpattedyrenes bioenergetikk og forholdet mellom byttedyr og predator
  • ha lært om sykdommer i marine bestander (forståelse for hva som skjer under massedød av sel og hval),
  • forstå de prosesser i de marine bestander som danner grunnlaget for bærekraftig fangst

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe mot eldre emner. Ta kontakt med studieseksjonen ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen gis i første del av vårsemesteret i form av forelesninger, kollokvier og demonstrasjoner.

Pensum er forelesningene samt tekster lagt ut på Canvas

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (3t) som teller 100%.

Eksamensoppgaver vil kun bli gitt på engelsk, men eksamen kan besvares på engelsk, bokmål eller nynorsk.
 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet gis hvis antall registrerte studenter er flere enn 3.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Emnet er avlyst våren 2019

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)