Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet handler om generell fiskeøkologi. Læreboken tar for seg generelle temaer som blir supplert med nyere litteratur.

Hva lærer du?

Målet med emnet er at studentene skal:

  • Få oversikt over fiskenes store variasjon i morfologi, atferd og livshistorie.
  • Forstå hvordan fisk samvirker med sitt biotiske og abiotiske miljø.
  • Forstå de ulike økologiske og evolusjonære prosesser som påvirker individer, populasjoner og  arter.
  • Få kjennskap til ulike forskningsmetoder samt deres fordeler og begrensninger.
  • Bli bedre til å uttrykke seg skriftlig og muntlig om disse temaene på engelsk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i biologi eller tilsvarende. God bakgrunn i økologi.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot include:ref: null

Undervisning

Emnet vil bestå av en rekke elementer:

  • Forelesninger/seminarer der lærer, innbudte forelesere, og studentene selv presenterer utvalgte tema.
  • Studentene skal hver presentere en artikkel i plenum.
  • Alle studentene skal levere et essay.

 

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Presentasjon, essay og avsluttende muntlig eksamen. De to første delene må få bestått karakter for at studentene skal kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Presentasjon av artikkel vurderes med karakter bestått/ikke bestått. Essay og avsluttende muntlig eksamen karaktersettes med bokstavkarakter (A - F). Essayet vil vektlegges 30%, mens avsluttende eksamen vektlegges 70% ved setting av sluttkarakter.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Undervisning gies kun dersom 3 eller flere studenter følger kurset.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Emnet vil ikke tilbys våren 2020

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk hvis utvekslingsstudenter ber om det, ellers norsk