Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet handler om generell fiskeøkologi. Læreboken tar for seg generelle temaer som blir supplert med nyere litteratur.

Hva lærer du?

Målet med emnet er at studentene skal:

  • Få oversikt over fiskenes store variasjon i morfologi, atferd og livshistorie.
  • Forstå hvordan fisk samvirker med sitt biotiske og abiotiske miljø.
  • Forstå de ulike økologiske og evolusjonære prosesser som påvirker individer, populasjoner og arter.
  • Få kjennskap til ulike forskningsmetoder samt deres fordeler og begrensninger.
  • Bli bedre til å uttrykke seg skriftlig og muntlig om disse temaene på engelsk.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Bachelorgrad i biologi eller tilsvarende. God bakgrunn i økologi.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet vil bestå av en rekke elementer:

  • Forelesninger/seminarer der lærer, innbudte forelesere, og studentene selv presenterer utvalgte tema.
  • Studentene skal hver presentere en artikkel i plenum.
  • Alle studentene skal levere et essay.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Undervisning gies kun dersom 3 eller flere studenter følger emnet.

Eksamen

Presentasjon, essay og avsluttende muntlig eksamen. De to første delene må få bestått karakter for at studentene skal kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Presentasjon av artikkel vurderes med karakter bestått/ikke bestått. Essay og avsluttende muntlig eksamen karaktersettes med bokstavkarakter (A - F). Essayet vil vektlegges 30%, mens avsluttende eksamen vektlegges 70% ved setting av sluttkarakter.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 18:13:07

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning

Emnet blir ikke undervist våren 2020.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)