Semesterside for BIO4371 - Vår 2007

Frist for innbetaling av feltkursavgift: 30. april. De som ikke betaler blir ikke med! Innbetaling av egenandel til feltkurset 7-10 mai gjøres her

29. mars 2007 15:11

Pensumbok: Wootton 1998. Ecology of teleost fishes. Second ed. Kluwer Academic Publishers. I tillegg kommer diverse primærlitteratur.

9. jan. 2007 09:27

Første forelesning blir tirsdag 30. januar. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Dersom du ikke kan møte må du gi skriftlig melding enten til meg eller til studieseksjonen. All kommuniksjon vil skje via Fronter - sjekk ut at dette fungerer for dere på https://fronter.uio.no/main.phtml - logg inn ved å bruke dere UIO brukernavn og passord.

Asbjørn Vøllestad

5. jan. 2007 13:03