Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Presentasjon, essay og avsluttende muntlig eksamen.

Essay

Avsluttende muntlig eksamen

Presentasjon

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. sep. 2020 10:20