Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Presentasjon, essay og avsluttende muntlig eksamen.

Presentasjon som må være godkjent før avsluttende eksamen

Essay

Utlevering av oppgaven: 28. februar kl. 10:00

Innleveringsfrist: 29. mars kl. 15:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Avsluttende muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 09:46