Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

21. november

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser og avsluttende skriftlig eksamen.

Obligatoriske øvelser

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 5. desember kl. 09:00 (3 timer).

Sted: Sal 3D Silurveien 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. sep. 2020 00:12