Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til de frie vannmassers økosystemer, og vil dekke tema over hele feltet fra det fysisk-kjemiske miljøet til pelagiske næringsnett, inklusive biologiske prosesser og evolusjonære tilpasninger til en pelagisk livsform, så vel som globale miljøforandringsutfordringer for disse systemene. Emnet inneholder både et observasjonstokt i Oslofjorden og et eksperiment-orientert feltkurs.

Hva lærer du?

Kurset gir grunnleggende forståelse av prosesser på stor og liten skala som styrer struktur og funksjon i pelagiske økosystemer. Studentene vil blant annet bli fortrolig med

  • Det fysisk-kjemiske miljøet og dets betydning for den vertikale strukturen av det pelagiske habitatet
  • Organismer, biologiske prosesser, evolusjonære tilpasninger og økologiske næringsnett
  • Betydningen av globale miljøforandringer for pelagiske økosystemer
  • Utfordringer og teknikker for å undersøke organismesamfunn i de frie vannmasser

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

HMS0503 – Laboratoriesikkerhet

HMS0504 - Feltsikkerhet

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIO3400 – Akvatisk økologi (nedlagt)

Emnet kan overlappe mot eldre emner. Ta kontakt med studieseksjonen ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, laboratorieøvelser, øvelser i dataanalyse og modellering, kollokvier, prosjektarbeid, tokt med forskningsfartøyet Trygve Braarud i indre Oslofjord, samt et ukelangt feltkurs på vår stasjon i Drøbak. Obligatorisk deltakelse på laboratorie- og dataøvelser, tokt, felt- og prosjektarbeid, så vel som forberedelsesforelesninger for disse aktivitetene.

Feltkurset er obligatorisk og har en egenandel på 150 kroner døgnet

Kurset bruker Canvas for distribusjon av kursmateriell og bakgrunnsstoff

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

For å kunne gå opp til avsluttende skriftlig eksamen må studentene fremlegge godkjente rapporter fra laboratorieøvelsene og fra prosjekt- og feltarbeid. All obligatorisk undervisning må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) som teller 100%.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Undervisning gies kun dersom 3 eller flere studenter følger kurset.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)