Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Godkjent obligatorisk toktrapport og avsluttende skriftlig eksamen.

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 7. april kl. 09:00 (3 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2021 00:26