Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
24.08.2011Steinar Øvrebø og Tor Fredrik Holth  4619  Innledning om kurset. Historie og begreper i toksikologi  Kap 1 og 2 CD Essentials of Toxicology  
26.08.2011Tor Fredrik Holth  4619  Mekanismer  Kap 3 og 4 CD Essentials of Toxicology  
29.08.2011Anders Åsberg  4619  Toksikokinetikk  Kap 5, 7 CD 
30.08.2011Tor Fredrik Holth  4619  Biotransformasjon  Kap 6 CD Essentials of Toxicology  
31.08.2011Tor Fredrik Holth  4619  Biotransformasjon  Kap 6 CD Essentials of Toxicology  
01.09.2011Mazyar Yazdani  4619  Økotoksikologi, stoffer  Ch 1, Walker et al., "Principles of ecotoxicology", 3 ed  
02.09.2011Undervisningsfri -200 års jubileum    Undervisningsfri -200 års jubileum  Undervisningsfri -200 års jubileum 
05.09.2011Line Sverdrup  4619  Kilder, fordeling  Ch 2-4, Walker et al., "Principles of ecotoxicology", 3 ed  
06.09.2011Line Sverdrup   4619  Biotilgjengelighet, bioakkumulering, biomagnifisering   Ch 5 Walker et al., "Principles of ecotoxicology", 3 ed  
07.09.2011Line Sverdrup  4619  Toksisitet, testing  Ch 6 Walker et al., "Principles of ecotoxicology", 3 ed  
09.09.2011Steinar Øvrebø  4619  Gentoksisitet og kreftfremkallende stoffer  Kap 8 og 9 CD Essentials of Toxicology  
12.09.2011Steinar Øvrebø  4619  Gentoksisitet og kreftfremkallende stoffer  Kap 8 og 9 CD Essentials of Toxicology  
13.09.2011Anders Ruus  4619  Overvåking  Ch 11, Walker et al., "Principles of ecotoxicology", 3rd ed 
14.09.2011Edel Holene  4619  Utviklingstoksisitet  Kap 10 CD 
15.09.2011Tor Fredrik Holth  4619  Biokjemiske, fysiologiske effekter  Ch 7-8, Walker et al., "Principles of ecotoxicology", 3 ed 
16.09.2011Tor Fredrik Holth  4619  Interaksjoner, biomarkører  Ch 9-10, Walker et al., "Principles of ecotoxicology", 3 ed 
19.09.2011Frode Fonnum  4619  Nevrotoksikologi og krigsgasser   Kap 16 CD 
20.09.2011Steinar Øvrebø  4619  Toksisitet – lever  Kap 13 CD 
21.09.2011Steinar Øvrebø  4619  Toksisitet – nyre  Kap 14 CD 
23.09.2011Tor Fredrik Holth  4619  Toksisitet – blod og immunsystemet  Kap 11-12 CD 
26.09.2011Steinar Øvrebø  4619  Toksisitet: luftveier, øyet, hjerte og hud  Kap 15,17,18 og 19 CD 
27.09.2011Line Sverdrup  4619  Toksisitet - forplantningssystemet og endokrine system  Kap 20 og 21 CD 
28.09.2011Steinar Øvrebø  4619  Radioaktivitet  Kap 25 CD Essentials of Toxicology  
29.09.2011Tor Fredrik Holth  4619  Samfunn, populasjoner  Ch 12-14, Walker et al., "Principles of ecotoxicology", 3 ed  
30.09.2011Klaus Høiland  4619  Mycotoksiner og "Storsoppgifter"  Kap 26 og 27 CD Essentials of Toxicology 
03.10.2011Steinar Øvrebø  4619  Stoffer i yrkeslivet  Kap 23, 24, og 33 CD Essentials of Toxicology 
04.10.2011Steinar Øvrebø  4619  Risikovurdering, regulatorisk  Kap 4, 34 CD Essentials of Toxicology  
05.10.2011Steinar Øvrebø og Tor Fredrik Holth  4619  Spørretime   
07.10.2011    Til disp.   
Publisert 18. aug. 2011 10:50 - Sist endret 23. sep. 2011 18:30