Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter de mest sentrale emnene i toksikologi og økotoksikologi, inkludert hvordan giftige stoffer blir tatt opp i organismer, blir distribuert, metabolisert og utskilt, hvordan giftige stoffer reagerer med biomolekyler og hvilke konsekvenser dette kan ha, samt kunnskap om toksiske stoffer (metaller, organiske miljøgifter, pesticider).  Kurset har som mål å gi en helhetlig oversikt over fagområdet ved å knytte sammen human toksikologi og økotoksikologi.

Emnet går intensivt i den første del av semesteret, og kan kombineres med BIO4540 – Humantoksikologi (nedlagt) og BIO4550 – Økotoksikologi (nedlagt).

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Kunnskap om tilførsler, nivåer og virkningsmekanismer av giftige stoffer.
  • Forståelse for eksponering, opptak, metabolisme, fordeling i kroppen og utskillelse av fremmedstoffer.
  • Kunnskap om effekter av giftige stoffer på molekylært nivå, cellenivå, på helse, på naturlige populasjoner og organismesamfunn, samt bruk av biomarkører.
  • Kunnskap om økotoksikologi, miljøforurensning, effekter av olje, legemiddeltoksisitet, samt oversikt over ulike grupper toksiske stoffer.
  • Etter gjennomført emne skal studenter ha en grunnleggende forståelse av sentrale prinsipper i toksikologi og økotoksikologi, samt kjenne til toksikologisk risikovurdering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap i biologi, organisk kjemi, cellebiologi og biokjemi, f. eks. emnene MBV1010 - Cellebiologi og genetikk, MBV1030 - Generell biokjemi, MBV2020 - Laboratoriekurs i biokjemi og molekylærbiologi, BIO2140 - Molekylærbiologi og biologiske metoder

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIO3500 – Generell toksikologi (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger og kollokvier.

Kurset vil gå intensivt i uke 34-39 hvert høstsemester.

Undervisningen vil hovedsakelig gjennomføres av interne forelesere; kollokvieøvelser av hjelpelærere.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Godkjent deltakelse og skriftlig digital avsluttende eksamen i uke 39 (teller 100%). Bokstavkarakter (A-F).

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Dette emnet tilbyr ny eksamen til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet gis hvis antall registrerte studenter er flere enn 3.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)