Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Å skrive er vesentlig i vitenskapelig arbeid. Forskere skriver avhandlinger, rapporter, essayer, artikler og søknader. Å formidle vitenskapelig innsikt til ikke-fagfolk er dessuten en viktig men ofte nedprioritert del av forskerens virksomhet. Mange vitenskapelige tekster er ordrike og upresise. Vi forskere antar ofte at avanserte ideer må utrykkes i et obskurt og komplisert språk. Virkelig gode forskere er imidlertid i stand til å formulere komplekse synspunkter i et klart og tydelig språk.
Kurset gir en innføring i prinsippene bak god skrivekunst, med særlig fokus på vitenskapelige tekster. Undervisningen og kursmateriellet er på engelsk, men målet er å utvikle gode skrivevaner som kan benyttes uavhengig av språk. Målet er ikke å lære teknisk skriving, men heller å utvikle gode skrive- og redigeringsferdigheter og journalistiske evner.
Kurset har form av en serie workshops. Følgende tema gjennomgås; utkast og revisjoner, strukturen i forskjellige typer av tekster (vitenskapelige artikler, essayer, sammendrag) og å skrive for ikke-fagfolk. Vi drøfter generelle spørsmål om stil, setningsoppbygning, verbformer og verbtider.

Hva lærer du?

Studentene får prøvd ut forskjellige former for vitenskapelig skriving. Studenter vil også lære å redigere og forkorte lange tekster uten å miste innhold, skrive korte artikler om forskjellige områder innen vitenskapen, skrive vitenskapelige artikler for et ikke-vitenskapelig publikum og å uttrykke vitenskapelige ideer klart og konsist.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-studenter må melde seg til BIO9600 – Vitenskapelig forfatterskap

Emnene BIO4600 og BIO9600 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot BIO9600 – Vitenskapelig forfatterskap

Undervisning

 

Kurset består av workshops I februar og mars. Det er obligatorisk undervisning. Studentene skal rette og diskutere arbeidet til to andre studenter, slik at alle i løpet av kurset får omfattende tilbakemelding fra medstudenter på sitt arbeid. I løpet av kurset gjøres det korte øvelser, og når kurset er ferdig leveres det inn en oppgave på 1500 ord.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Karakter vil bygge på vurdering av tre korte oppgaver (500 ord) i løpet av kurset og en lengre, avsluttende oppgave (1500 ord).
Det kreves at studentene møter til undervisning hver dag, og forventes at alle oppgaver leveres i tide.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

 

 

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk