Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

5. desember

Eksamensordning

Obligatoriske oppgaver og avsluttende skriftlig eksamen.

Obligatoriske oppgaver

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 19. desember kl. 09:00 (3 timer).

Sted: Lesesal D Sophus Bugges hus

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. jul. 2020 05:58