BIO9230 – Biogeografi og biodiversitet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet omhandler de geografiske utbredelsene av taksa og populasjoner i global og regional målestokk og de prosesser som har gitt opphav til disse.

Hva lærer du?

Du lærer om de basale biogeografiske utbredelsesmønstre og deres historie, og de geofysiske, evolusjonære og økologiske prosesser bak disse. Du lærer også om metoder som brukes for å forklare tidligere og nåværende utbredelse av organismene.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene BIO4230 og BIO9230 har felles opptak. Det er totalt 30 plasser. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For kandidater som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Overlappende emner

Undervisning

Emnet blir gitt i form av forelesninger og dataøvelser. Emnet undervises av biologer og geologer. Undervisningen er obligatorisk.

Legg merke til at emnet gis ved Naturhistorisk Museum, og med lærerkrefter derfra. Forelesninger blir gitt i auditoriet ved Botanisk Museum som ligger i Botanisk hage på Tøyen

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Undervisning gies kun dersom 3 eller flere studenter følger emnet.

Eksamen

To deleksamener: En skriftlig prosjektoppgave med muntlig fremføringen som teller 30% og en skriftlig eksamen som teller 70% . Ph.d.-kandidater vil få et ekstra spørsmål på skriftlig eksamen relatert til ekstra pensum. De vil også arbeide enkeltvis med prosjektet, der masterstudentene arbeider to og to.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: BIO4230 – Biogeografi og biodiversitet

Hjelpemidler til eksamen

Skriftlig eksamen: Ingen hjelpemidler tillatt

Prosjektoppgave: Alle hjelpemidler tillatt

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2021 07:14:41

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår

Annenhver vår

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)