Undervisning - tid og sted

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen på Biologisk institutt. Emnet har et feltkurs med egenandel på kr 150 per dag.

Forelesninger

  • Mandag kl. 10:15 -12:00

    Undervisning: 17. januar - 18. april og 2. mai - 30. mai

  • Tirsdag kl. 12:15 -14:00, Møterom 4424 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

    Undervisning: 18. januar - 10. mai og 24. mai - 31. mai

Wenche Eikrem

Laboratorieøvelser

  • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Kurssal 4426 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

    Undervisning: 20. januar - 14. april og 28. april - 26. mai

Wenche Eikrem

Feltkurs

En ukes feltkurs i mai. Vær oppmerksom på feltkursavgiften som er på 150 kroner per dag.

Wenche Eikrem

Publisert 4. jan. 2011 07:27