Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Å skrive er vesentlig i vitenskapelig arbeid. Forskere skriver avhandlinger, rapporter, essayer, artikler og søknader. Å formidle vitenskapelig innsikt til ikke-fagfolk er dessuten en viktig men ofte nedprioritert del av forskerens virksomhet. Mange vitenskapelige tekster er ordrike og upresise. Vi forskere antar ofte at avanserte ideer må utrykkes i et obskurt og komplisert språk. Virkelig gode forskere er imidlertid i stand til å formulere komplekse synspunkter i et klart og tydelig språk.
Kurset gir en innføring i prinsippene bak god skrivekunst, med særlig fokus på vitenskapelige tekster. Undervisningen og kursmateriellet er på engelsk, men målet er å utvikle gode skrivevaner som kan benyttes uavhengig av språk. Målet er ikke å lære teknisk skriving, men heller å utvikle gode skrive- og redigeringsferdigheter og journalistiske evner.
Kurset har form av en serie workshops. Følgende tema gjennomgås; utkast og revisjoner, strukturen i forskjellige typer av tekster (vitenskapelige artikler, essayer, sammendrag) og å skrive for ikke-fagfolk. Vi drøfter generelle spørsmål om stil, setningsoppbygning, verbformer og verbtider.

Hva lærer du?

Studentene får prøvd ut forskjellige former for vitenskapelig skriving. Studenter vil også lære å redigere og forkorte lange tekster uten å miste innhold, skrive korte artikler om forskjellige områder innen vitenskapen, skrive vitenskapelige artikler for et ikke-vitenskapelig publikum og å uttrykke vitenskapelige ideer klart og konsist.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene BIO4600 og BIO9600 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot include:ref: null

Undervisning

Kurset består av workshops I februar og Mars. Det er obligatorisk undervisning. Studentene skal rette og diskutere arbeidet til to andre studenter, slik at alle i løpet av kurset får omfattende tilbakemelding fra medstudenter på sitt arbeid. I løpet av kurset gjøres det korte øvelser, og når kurset er ferdig leveres det inn en oppgave (artikkel) på 1500 ord og en oppgave (kronikk-artikkel) på 750 ord.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Karakter vil bygge på vurdering av tre korte oppgaver (500 ord) i løpet av kurset og to lengre, avsluttende oppgaver, en artikkel på 1500 ord og en kronikk-artikkel på 750 ord.
Det kreves at studentene møter til undervisning hver dag, og forventes at alle oppgaver leveres i tide.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Emnet blir ikke undervist våren 2016

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk