BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi kan ofte forstå mer av en kompleks virkelighet ved å undersøke forenklede modeller av den. Dette emnet gir en innføring i å lage og eksperimentere med enkle modeller av biologiske systemer. Datamaskinen og programmeringsspråket Python blir brukt for å lage et virtuelt biologisk laboratorium for å finne svar på spørsmål hentet fra genetikk, evolusjon, økologi og bioinformatikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet

 • har du fortrolighet med Python-programmering og kan bruke datastrukturer, funksjoner og moduler, samt løkker og betingelsestester

 • kan du organisere biologiske data, lese og skrive slike data til/fra fil og lage grafiske framstillinger

 • kan du modellere biologiske systemer med hjelp av differenslikninger, vektor- og matrisearitmetikk og grunnleggende sannsynlighetsregning

 • kan du dokumentere, presentere og formidle enkle modeller av biologiske systemer

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 + S2)

Og en av disse:

 • Matematikk R2
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskingslære (1+2)

Matematikk R2 var et krav til og med studieåret 2021/2022 som del av en forsøksordning. Fra og med studieåret 2022/2023 er det ikke lenger et krav med matematikk R2.

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Overlappende emner

Undervisning

Ukentlig undervisning består av:

 • Forelesning

 • Organisert øving i gruppe med hjelpelærer (obligatorisk)

 • Samkoding (obligatorisk den første uken)

Se forøvrig timeplan på semestersiden.

Obligatoriske oppgaver må være godkjent og obligatoriske oppmøter må være gjennomførte for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjent obligatorisk undervisning er gyldige i fem år.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende hjemmeeksamen som teller 100% ved sensurering.

Obligatoriske oppgaver må være godkjent og obligatoriske oppmøter må være gjennomførte for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. mai 2022 13:16:02

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk