BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi kan ofte forstå mer av en kompleks virkelighet ved å undersøke forenklede modeller av den. Dette emnet gir en innføring i å lage og eksperimentere med enkle modeller av biologiske systemer. Datamaskinen og programmeringsspråket Python blir brukt for å lage et virtuelt biologisk laboratorium for å finne svar på spørsmål hentet fra genetikk, evolusjon, økologi og bioinformatikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet

 • har du fortrolighet med Python-programmering og kan bruke datastrukturer, funksjoner og moduler, samt løkker og betingelsestester

 • kan du organisere biologiske data, lese og skrive slike data til/fra fil og lage grafiske framstillinger

 • kan du modellere biologiske systemer med hjelp av vektor- og matrisearitmetikk og grunnleggende sannsynlighetsregning

 • kan du dokumentere, presentere og formidle enkle modeller av biologiske systemer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Undervisning

Ukentlig undervisning består av:

 • 2 timer forelesning
 • 4 timer obligatorisk organisert øving i gruppe med hjelpelærer
 • 2 timer med selvstendig gruppearbeid der en hjelpelærer er tilgjengelig

Se forøvrig timeplan på semestersiden.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver.

Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i fem år.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo-bachelor@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Dette emnet har avsluttende skriftlig digital eksamen som teller 100% (3 timer).

Obligatoriske oppgaver må være godkjent og obligatoriske oppmøter må være gjennomførte for å kunne gå opp til eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Høsten 2017

Høsten 2018

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk