Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

28. november

Eksamensordning

Laboratorie- og prosjektrapporter og avsluttende skriftlig eksamen.

Laboratorie- og prosjektrapporter som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 12. desember kl. 14:30 (3 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2021 17:12